Hvordan strikke fletter?

Lyst til å lære hvordan du strikker flytter?

Her er hver flette på 6 masker, ved siden av er det 2 vrange masker.

Hver flette blir mer synlig med vrange masker på begge sider.

Fletter kan også inneholde 4 til 8 masker, velg det du synes ser pent ut.

Strikk først noen enkle fletter slik som disse, før de vanskelige. Da er det lettere å finne ut hvordan de skal strikkes.

Her er det 3 fletter som ligger etter hverandre slik:

2 vrange, 6 rette, 2 vrange, 6 rette, 2 vrange, 6 rette, 2 vrange.

På video er det strikket slik:

  1. flette: Strikk 2 vrange, ta 3 masker og legg de på en hjelpepinne. Hjelpepinnen legges BAK selv arbeidet, strikk de 3 neste maskene rett. Strikk de 3 fra hjelpepinnen + 2 vrange.
  2. flette: Ta 3 masker og legg de på hjelpepinnen, hjelpepinnen legges FORAN arbeidet. Strikk de neste 3 maskene rett, deretter de 3 fra hjelpepinnen + 2 vrange.
  3. flette strikkes som 1. flette + 2 vrange masker.

Videre er det strikke omgangen på arbeidet ut.

Mellom hver vridde omgang er det strikket 8 omganger bare vanlig rett og vrang.

Det er lettest å telle omganger ved siden av vrange masker, gjerne et annet sted på arbeidet istedenfor inne i selv fletten.

Strikking av sokker med 2 fletter

Garn: Trysil raggsokk garn eller annet norsk sokkegarn.

Pinner nr: 4

Her er sokken strikket med 2 enkle fletter midt foran på sokken.

Flettene er forklart i ekstra video her.

Strikking av fletter gjøres slik:

På denne sokken har flettene 6 masker + 1 vrang på hver side. Da blir flettene tydeligere i forhold til de andre maskene.

Altså: 1 vrang, 6 rett, 2 vrangt, 6 rett, 1 vrang i flettene.(= 16m)

Strikk 1 vrang, sett de neste 3 m på en hjelpepinne og legg de foran arbeidet, strikk de neste 3 m rett, strikk nå de 3 fra hjelpepinne, og til slutt 1 vrang. Gjenta dette på den andre fletten, (eller så mange ganger som du har en flette på ditt arbeid).

Strikking av sokker:

Legg opp 48 masker (iberegnet 16 m til 2 fletter) og strikk vrangbord. På disse sokkene er det strikket vrangbord: 1 vridd rett + 1 vrang.

Men det er fullt mulig å strikke 2 rett og 2vrangt til sokker.

Vrangborden bør være ca 10 cm, men vel den lengden som er ønskelig. Hvis den skal være ekstra lang, bør det legges opp noen flere masker, da leggen er litt tykkere lengre opp, for så å felle ned til 48 m før man begynner på helen.

Helen: Ta de 12 midterste bakre masker på en pinne og strikk de fram og tilbake med rett på retten og vrangt på vrangen til den blir ca 6 -7 cm.

Fell slik: Strikk til midten av maskene (her 12m) + 3 m, snu arbeidet, strikk 6 m tilbake, snu. Nå har du fått 2 hull.

Strikk til en m før hullet og ta den sammen med en m etter hullet + strikk en m, snu. Strikk til det andre hullet og ta sammen en foran og en bak hullet sammen + en m, snu.

Dette skal gjøres til det ikke er flere masker igjen på utsiden av hullene. Da er det 14 m på pinnen. (hvis du begynte med 24 m). Ta opp på siden av sokken (evt. En ekstra m ved «foranmaskene» hvis det er litt stort mellomrom her)og strikk over alle maskene. Det skal nå felles ned på hver side av «foranmaskene» en m hver annen omgang til det er 48 m igjen på sokken (felle raden blir ca 5-6 cm).

Strikk videre med disse maskene utover foten.

Hvis du har flette, slik som på denne sokken, skal fletten fortsett utover foten.

Utenfor flettene strikkes det nå bare rett.

Foten på sokken skal bli så lang slik at den dekker lilletåen, ca 20 cm, prøv gjerne på foten.

Når tåfellingen begynner avsluttes fletten på sokken.

Tåfelling: Finn midt foran på sokken, på denne sokken er der mellom de to flettene. Tell 12 m på hver pinne.

Begynn midt bak og strikk til det er 2 m igjen på pinnen, ta disse to m sammen.

Begynn på neste pinne med å ta 2 m sammen strikk pinnen ut. Neste pinne strikk til de 2 siste m og ta de sammen, siste pinne ta 2 m sammen og strikk videre ut pinnen. Neste omgang strikk uten felling. Deretter felles det på samme steder hver gang.

Det vil si 4 m felt hver omgang med felling.

Nå det er bare halvdelen av alle m igjen på pinnene (6m), fell da hver omgang. Nå det er 2 m på hver pinne, dra igjennom tråden på alle m og snurp sammen.

Fest alle tråder godt.

Strikk den andre sokken lik. Lykke til.